Οικονομικά Αποτελέσματα

ΑΦΜ:800403896    ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:12048093000
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ:  329383
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Moymtzis ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 – 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (19/4/2012 – 31/12/2013) ΕΔΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (19/4/2012 – 31/12/2013) ΕΔΩ