Καλώς ήλθατε στην μεταφορική εταιρεία Μουμτζής, μεταφορές, μετακομίσεις, διανομές & αποθηκεύσεις.

ΑΦΜ:800799432    ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ:141282703000
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΜΟΥΜΤΖΗΣ ΜΙΧ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Moymtzis ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ  31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 – 1η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/02/2017 – 31/12/2017) ΕΔΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 (01/02/2012 – 31/12/2017) ΕΔΩ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 Αρχείο Α  Αρχείο Β  Αρχείο Γ