Ενημερώστε μας με τα παρακάτω στοιχεία για την μετακόμισή σας

Περιγράψτε μας τα έπιπλα που επιθυμείτε να μεταφέρετε (εσωτερικού και εξωτερικού χώρου)
Περιγράψτε μας τις συσκευές που επιθυμείτε να μεταφέρετε και αν αυτές απαιτούν ηλεκτρολογική αποσύνδεση